Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadził śledztwo dotyczące przestępstw urzędniczych i o charakterze korupcyjnym. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że dopuścił się ich Tomasz F. – były już funkcjonariusz Policji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Do ich popełnienia doszło od 1 września 2013 roku do 31 marca 2014 roku w Białej Podlaskiej.

Prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wniosek w trybie art. 335 par. 1 kodeksu postępowania karnego o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym Tomaszem F. kar i środków karnych.

Za przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 228 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego prokurator wniósł o wymierzenie oskarżonemu kary 2 lat pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych (150 stawek dziennych po 100 złotych każda stawka). Prokurator wniósł również o orzeczenie przepadku równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio z przestępstwa w kwocie 1 tysiąca złotych.

Za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prokurator wniósł o wymierzenie oskarżonemu kary 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz o orzeczenie przepadku środka odurzającego.

Prokurator wniósł o wymierzenie oskarżonemu Tomaszowi F. kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzucił Tomaszowi F. popełnienie dwóch przestępstw.

Tomaszowi F. zarzucono przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w formularzu protokołu zatrzymania osoby. Ostemplował on bowiem oryginalnymi pieczęciami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej formularz protokołu zatrzymania osoby oraz wyplenił go nieprawdziwymi informacjami, że dokonano zatrzymania Rafała S. wraz z kwotą 40 tysięcy złotych. Następnie tak wypełniony protokół Tomasz F. przekazał Mariuszowi P. W zamian za to przyjął on od Mariusza P. korzyść majątkową w kwocie 1 tysiąca złotych.

Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 228 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Prokurator zarzucił również Tomaszowi F. posiadanie, wbrew przepisom ustawy, środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany o masie 4,43 grama. Chodzi o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Przeczytaj również:

1 KOMENTARZ

 1. Wspieramy polski rząd PiSu w walce z korupcją w Polsce. 
   Każdy „ kto łamie prawo jest przestępcą !
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Obecny rząd PiS musi zacząć przywracać standardy demokratyczne, które za rządów PO były w różnym stopniu w zaniku, co dostrzegła większość społeczeństwa polskiego.
  Rozległa korupcja wymiaru sprawiedliwości – dziedziny życia cieszącej się najniższym zaufaniem społecznym w Polsce, korupcja w gospodarce i finansach, w praktyce brak wolnego rynku, kupowanie poparcia mediów za pieniądze podatników przez rząd to tylko niektóre problemy Polski zarządzanej 8 lat przez PO. 
  Obojętność tej nadzwyczajnej kasty wobec krzywdy ludzi jest porażająca.
  Zbrodniarze z orłami na piersiach nadal orzekają w polskich sądach.
  Osądzamy togowych zbrodniarzy zagnieżdżonych w polskich sądach.
  http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/2080782958/Zbrodniarze-z-orlami-na-piersiach-nadal-orzekaja-w-polskich-sadach-Czesc-1.html

Dodaj komentarz