Więzienie | Zdjęcie ilustracyjne | fot. Pixabay

Trwa kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości ws. śmierci 38-letniej Agnieszki Pysz w areszcie na Grochowie – podała Służba Więzienna. „Jeśli jej wyniki potwierdzą jakiekolwiek zarzuty wobec funkcjonariuszy, zostaną wobec nich wyciągnięte właściwe konsekwencje” – dodano.

W związku ze zdarzeniem w postaci zgonu osadzonej Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie wszczął czynności wyjaśniające, które na polecenie Dyrektora Okręgowego przejął zespół specjalistów z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. To Służba Więzienna a nie RPO rozpoczęła stanowcze działania wyjaśniające w tej sprawie. To SW a nie RPO zawiadomiła prokuraturę. RPO dopiero po czynnościach SW skorzystał z jej pracy.

Z ww. czynności wyjaśniających SW wynika, iż w trakcie  pobytu osadzonej w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie funkcjonariusze systematycznie reagowali na skargi osadzonej nawet dotyczące złego samopoczucia i zgłaszali służbie zdrowia, osadzona została przeniesiona do celi, gdzie miała łatwiejszy dostęp do służby zdrowia a jej zgłaszane problemy zdrowotne nie były lekceważone przez funkcjonariuszy o czym świadczą kilkukrotne konsultacje przez lekarzy oraz wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego w dniu 3 czerwca 2017 oraz w reakcji na jej pogarszający się stan zdrowia w dniu 7 czerwca, kiedy doszło do zgonu.

Z ustaleń zespołu wynika, iż w sprawie istotnie zachodzą pewne niejasności. Chodzi o sygnalizowanie złego stanu osadzonej w dniu 7 czerwca 2017 r. Ustalono istnienie sprzecznej wersji wydarzeń przedstawianych przez personel oddziału mieszkalnego tj. oddziałowych i wychowawców oraz przez więzienną służbę zdrowia. Według pierwszych, przekazywali oni informację o pogarszającym się samopoczuciu osadzonej personelowi medycznemu, lekarz natomiast zaprzecza by ktoś informował go o powyższym. W efekcie mogło nie dojść do niezbędnej konsultacji medycznej.

W związku z powyższym Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie przesłał  sprawozdanie z czynności do właściwej prokuratury, która prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Agnieszki Pysz ponieważ jedynie ona  posiada możliwości wyjaśnienia wątpliwości wynikających ze sprzecznych wyjaśnień oraz dokonania oceny czy decyzje podejmowane w procesie leczenia jak również stwierdzone uchybienia miały wpływ na przebieg zdarzenia skutkującego zgonem osadzonej. Jeżeli z ustaleń prokuratury wynikną okoliczności obciążające funkcjonariuszy lub pracowników zatrudnionych w areszcie, to wobec winnych osób zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Przeczytaj również: