Grupa producencka z Wielkopolski zawyżyła wartość zakupionej nieruchomości aż 19. krotnie. 7,5 mln strat rządowej agencji. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez osobę z byłego kierownictwa poznańskiego Oddziału ARiMR i prezesa spółki-grupy.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu złożyła do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez osobę z byłej dyrekcji  oraz dwóch pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Opisane w zawiadomieniu  działania wiążą się z wyrządzeniem szkody w majątku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości ok. 7,5 mln zł.

Ustalenia agentów CBA wskazują, że poznański ARiMR wydał decyzję o przyznaniu  jednej z grup producentów owoców i warzyw wielomilionową dotację na zakup nieruchomości z magazynami położonej w województwie pomorskim, nie kontrolując i nie weryfikując dlaczego na przestrzeni 8 miesięcy jej wartość wzrosła z kwoty 0,5 mln zł wynikającej z pierwszych dokumentów aż po blisko 9,5 mln zł, która widniała już później, w dokumentach złożonych o konkretne dofinansowanie.

Gwałtowny i skokowy, aż 19. krotny wzrost wartości nieruchomości w tak krótkim okresie budzi uzasadnione wątpliwości, czy celem transakcji nie było wyłudzenie środków publicznych.

Zawiadomienie CBA obejmuje także prezesa zarządu spółki w zakresie doprowadzenia ARiMR do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie tej instytucji w błąd – przestępstwa oszustwa. Jak ustaliło CBA prezes spółki-grupy, reprezentujący interesy grupy producentów owoców i warzyw,  kupił tę nieruchomość od osoby powiązanej z nim rodzinnie.

CBA wniosło do prokuratury o powierzenie przeprowadzania postępowania w całości poznańskiej Delegaturze Biura.

 

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz