Iwona Wieczorek

​Jedno z biur detektywistycznych twierdzi, że rozwiązało zagadkę zaginięcia w 2010 r. w Gdańsku Iwony Wieczorek. Prokuratura wydała oświadczenie, w którym informuje, że trop ten został już wcześniej zbadany i oceniony jako nietrafny.

Materiały, które stały się przedmiotem publikacji, Agencja Detektywistycznej Lampart przekazała do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z treści pisma, przy których  przekazała materiał wynika, że nie jest to własna analiza Agencji. Materiały te zostały przekazane jej  anonimowo – informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Szczegółowa analiza treści przekazanych materiałów wykazała, że jest ona powieleniem informacji, które znalazły się w analizie  sporządzonej w 2015 roku przez Policję. Analiza ta została uwzględniona,  jako jedna z wielu wersji śledczych w analizie wykonanej przez współpracujących przy sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek funkcjonariuszy KWP w Poznaniu.

Wszystkie  okoliczności przedstawione w  przesłanych materiałach zostały zweryfikowane i nie doprowadziły do ustalenia związku wskazywanych osób z zaginięciem Iwony Wieczorek.

Od wielu lat sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek  budzi szczególne zainteresowanie społeczeństwa, wobec czego pojawiają się różne teorie i informacje z nią związane. Są one przekazywane Policji i prokuraturze. Ich weryfikacja dotychczas nie pozwoliła na wyjaśnienie sprawy.

Wnioski własne pracowników Agencji Detektywistycznej Lampart zawarte w publikacjach prasowych to kolejne tego typu informacje. Zostaną one uwzględnione  w toku prowadzonych czynności. Jak każda informacja, mogąca mieć związek z przedmiotem postępowania będzie weryfikowana.

To stanowisko prokuratury odnosi się do materiału, który publikujemy poniżej.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz