Ćwiczenia w Rosnowie | fot. Służba więzienna

W Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie doszło do naruszenia porządku przez 6 skazanych, którzy wzywali do zbiorowego nieposłuszeństwa. Więźniowie zaprószyli ogień i zabarykadowali się w korytarzu.

Osadzeni zabarykadowali korytarz na 2 piętrze budynku. 28 listopada godzinie 10.05 dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu w areszcie i podległych oddziałach zewnętrznych, wzmocnieniu systemu ochrony Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie. Powiadomiono Stanowisko Dowodzenia Dyrektora Okręgowego w Poznaniu, Komendę Miejską Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Cały teren zabezpieczyli funkcjonariusze Policji. Wobec agresywnych skazanych konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Wcześniejsze negocjacje nie doprowadziły do zmiany zachowania osadzonych.

Po przywróceniu porządku okazało się, iż osadzeni chwilę wcześniej zaprószyli ogień, w związku z czym konieczne było ewakuowanie wszystkich osób z budynku oraz opanowanie pożaru przez jednostki PSP. Zamieszanie wykorzystał jeden z więźniów, który w czasie ewakuacji budynku został wyprowadzony na boisko. Podjął próbę ucieczki z terenu jednostki, udało się jemu pokonać ażurowe ogrodzenie, jednak po przebiegnięciu 20 metrów w kierunku drogi publicznej, słysząc ostrzeżenie o możliwości użycia broni palnej, położył się na ziemi.

O godzinie 13.00 w jednostce zapanował spokój. Osadzeni biorący udział w naruszeniu bezpieczeństwa oddziału zewnętrznego zostali przewiezieni pod odpowiednio wzmocnionym konwojem do Aresztu Śledczego w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż powodem naruszenia porządku przez 6 osadzonych na terenie jednostki było ograniczenie przez administrację zakładu karnego możliwości korzystania z przepustek, natomiast powodem ucieczki skazanego była obawa przed konsekwencjami tego naruszenia.

28 listopada na terenie Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie odbywały się szczegółowo zaplanowane ćwiczenia ochronne przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. W ćwiczeniach wzięła udział również Grupa Interwencyjna Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Celem ćwiczeń było doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi, sprawdzenie umiejętności działania kadry kierowniczo-dowódczej w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynacji funkcjonariuszy SW z PSP i Policją, a także ćwiczenie umiejętności likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa jednostki oraz zgodnego z prawem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy SW.

Działaniami ochronnymi kierował mjr Bogumił Pachulski – zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Przeczytaj również: