Świadek koronny Jarosław S. ps. „Masa”, zatrzymany w środę w śledztwie dotyczącym m.in. wyłudzeń kredytów i korupcji, został dowieziony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej na przesłuchanie. Oprócz „Masy” zatrzymanych zostało jeszcze pięć innych osób.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratorzy z wydziału zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.   Naczelnik lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Maciej Florkiewicz powiedział PAP, że Jarosław S. został dowieziony do prokuratury na przesłuchanie. Florkiewicz zapowiedział, że dalsze informacje dotyczące śledztwa i zarzutów ogłoszonych zatrzymanym osobom przekaże w czwartek.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, w środę funkcjonariusze łódzkiego wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali sześć osób. „Wśród zatrzymanych jest m.in. świadek koronny Jarosław S. ps. ‚Masa’, naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz urzędnik łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczy wyłudzeń kredytów bankowych, łapownictwa i powoływania się na wpływy” – podała prokuratura w komunikacie prasowym.

Do prokuratury w Lublinie dowieziony został także w środę zatrzymany naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wszystkie zatrzymane osoby będą przesłuchiwane w lubelskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw.

„Chodzi m.in. o wyłudzenia kredytów i pożyczek na łączną kwotę 668 515,51 zł w ośmiu bankach na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego” – podała prokuratura.

Zarzuty, jakie mają usłyszeć podejrzani, dotyczą także przestępstw o charakterze korupcyjnym, „czyli udzielania i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych w celu zapewnienia ich pomocy i przychylności w zakresie podejmowanych z urzędu lub z ich inicjatywy czynności służbowych”.

Prokuratura planuje też ogłosić zarzuty dotyczące  powoływania się na wpływy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i pośrednictwa „w załatwieniu sprawy naboru do służby w Policji”, a także składania fałszywych zeznań.

„Aktualnie zarzucane Jarosławowi S. ps. ‚Masa’ przestępstwa nie są związane z czynami, w związku z którymi został mu przyznany status świadka koronnego” – podała prokuratura w komunikacie.

Prokuratura Krajowa poinformowała też, że w toku śledztwa przeprowadzono kilkanaście przeszukań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego, w miejscach zamieszkania i pobytu podejrzanych, w prowadzonych przez nich firmach oraz ich miejscach pracy.

Podstawą do zatrzymania i przedstawienia zarzutów sześciu podejrzanym stały się – według informacji PK – „materiały niejawne zgromadzone przez Wydział w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji”.

Śledztwo dotyczy oszustw dokonanych przez ustalonych sprawców, wręczenia i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania przed organami procesowymi fałszywych zeznań.

Materiały do tego postępowania zostały 22 listopada 2017 r. wyłączone z wielowątkowego śledztwa – prowadzonego od września 2015 r. – dotyczącego szeregu przestępstw, w tym wymuszeń rozbójniczych i oszustw popełnianych na terenie całego kraju przez osoby biorące udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

źródło: PAP

Przeczytaj również:

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz