Narkotyki | Zdjęcie ilustracyjne | fot. Pixabay

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca Prokuratora Generalnego i Komendant Główny Policji ogłosili sukces prokuratury i Policji w walce z dopalaczami.

– W dniu 13 czerwca 2018 roku prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przeprowadzili realizację, w ramach której zatrzymano 18 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.

Wśród zatrzymanych byli kierujący grupą Łukasz W. ps. „Gekon” i Michał W. ps. „Michalina”, a także pozostali członkowie stojący na niższych szczeblach hierarchii, w tym osoby sprzedające trujące substancje w punktach znajdujących się na terenie Wrocławia.

– Zatrzymani we Wrocławiu przestępcy to osoby w wieku od dwudziestu do trzydziestu lat, którzy sami nie zażywali sprzedawanych substancji, bo mieli pełną świadomość, że handlują trucizną – wskazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Sprawcy sprzedawali preparaty bez podawania ich prawdziwego składu chemicznego, sposobu użycia i działania. W rzeczywistości były to szkodliwe dla zdrowia substancje przeznaczone do wdychania lub połykania, w ilości nie mniejszej niż 480.000 sztuk opakowań, o rynkowej wartości nie mniejszej niż 14.400.000 złotych.

– Członkowie grupy sprzedawali te substancje w formie środków pochłaniających wilgoć z komputera oraz preparatów do czyszczenia obudów komputerów – powiedział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Konsumentami były osoby młode, liczące nawet kilkanaście lat, narkomani i biznesmeni. Jednym z miejsc dystrybucji były boiska oraz tereny placówek oświatowych.

Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wobec 15 podejrzanych wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału wraz z funkcjonariuszami CBŚP we Wrocławiu oraz KWP we Wrocławiu po kilku miesiącach wykonywania czynności operacyjnych i procesowych w czerwcu 2017 roku poprzez udaną realizację zakończyli działalność pierwszej z rozpracowywanych – zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Bartłomieja W. ps. „Jankes”.

Zatrzymano wówczas 16 osób, w tym cztery osoby kierujące grupą oraz osoby stojące na niższych szczeblach hierarchii – wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. W toku całego śledztwa przedstawiono zarzuty łącznie 19 osobom, wobec których w grudniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W marcu 2018 roku, w wyniku kolejnej realizacji dotyczącej pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Bartłomieja W., przedstawiono zarzuty kolejnym 10 osobom, a w dniu 23 maja skierowano wobec nich akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Skala zjawiska i stopień niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia spowodowały determinację prokuratorów i policjantów w walce ze zorganizowanymi grupami przestępczymi zajmującymi się tym niebezpiecznym procederem. W oparciu o obwiązujące przepisy skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, co doprowadziło do powstrzymania przestępczego procederu na terenie Wrocławia, związanego z działalnością niebezpiecznych grup przestępczych kierowanych przez Łukasza W. i oraz Bartłomieja W.

Wykonane czynności i zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności kompleksowe opinie sądowo – lekarskie, opinie z zakresu chemii, toksykologii pokazały, iż możliwa jest skuteczna walka z jednym z największych zagrożeń dzisiejszych czasów, a mianowicie tzw. „narkotykami nowej ery”.

Jak ustalono w toku postępowania jedna sprzedawana na użytek klientów saszetka zawierała od około kilkudziesięciu do nawet kilkuset miligramów substancji chemicznej zaliczanej do grupy syntetycznych katynonów. Są to substancje o silnym działaniu psychoaktywnym. Zasadniczym sposobem ich działania jest pobudzanie ośrodkowego układu nerwowego. Katynony mają zdolność przenikania przez barierę krew-mózg, w związku z czym oddziałują bezpośrednio na komórki układu nerwowego. Pochodne katynonów mają oddziaływanie zbliżone do kokainy i ekstazy.

Najczęściej opisanymi działaniami niepożądanymi katynonów są zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, w tym ostre psychozy. Katynony, u niektórych osób je zażywających, wywołują stan bezpośredniego zagrożenia życia. Skutki zażycia katynonów w postaci odwodnienia, rozpadu mięśni (rabdomioliza) z ostrą niewydolnością nerek oraz niewydolność wątroby, w ciągu kilku dni mogą doprowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci.

Z doświadczenia klinicznego biegłego opiniującego w tej sprawie, a jednocześnie lekarza zespołu specjalistycznego pogotowia ratunkowego wynika, że osoby przyjmujące tzw. dopalacze, coraz częściej stykają się z pochodnymi katynonów. Po przyjęciu tych związków prezentują najczęściej dramatyczny obraz skrajnego pobudzenia z halucynacjami, agresją, zburzeniami koordynacji ruchowej, z szeregiem zaburzeń somatycznych takich jak przełomy nadciśnieniowe, hipertermia, zaburzenia rytmu serca z bardzo szybką akcją serca.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz