fot. CBA

W poniedziałek funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Wójta Gminy Bielice oraz Sekretarza i Skarbnika Gminy. Całej trójce przedstawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym.

Zdzisławowi T. pełniącemu funkcję wójta Gminy Bielice przedstawiono zarzut o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień, skutkującego wyrządzeniem Gminie Bielice szkody w wielkich rozmiarach, w kwocie 1.304.881,29 zł w związku z podpisywaniem umów z podmiotami spoza sektora bankowego oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kameli W. pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Bielice, zarzucono czyny współudział z Wójtem w popełnieniu przestępstw. Podobne zarzuty usłyszała również Halina B. pełniąca funkcję Skarbnika.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zdzisława T. i Kameli W. na okres 2 miesięcy. Wobec Haliny B. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika Gminy Bielice, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęto 1 lutego 2016 roku na skutek zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, złożonych w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w trakcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.

Z jego ustaleń wynika, że funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za realizację zadań własnych Gminy Bielice, w okresie objętym postępowaniem zawarli niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego naruszając szereg przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 – 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej Gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej Gminy, wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań i skutkowało wyrządzeniem Gminie szkody w  wielkich rozmiarach w kwocie 1.304.881,29 zł.

Wątek objętymi zarzutami korupcyjnymi związany jest z jedną z inwestycji realizowanej na terenie Gminy Bielice. W toku postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji Wójt Gminy Bielice, współdziałając z Sekretarzem Gminy Kamelą W., uzależnił zaniechanie podjęcia czynności polegającej na  złożeniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę,  od wydania przez członka zarządu spółki związanej z tą inwestycją kwoty łącznie 1.250.000 zł z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji.

Za popełnienie zarzucanych podejrzanym przestępstw grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności .

Przeczytaj również:

Video thumbnail
Psychologia zbrodni: Wpływ intuicji na przestępczość (Bogdan Lach) | ZŁOTE TAJEMNICE
47:51
Video thumbnail
Szlachet: Była szansa, żeby odbić Matysia | PRZESŁUCHANIE
33:00
Video thumbnail
Czy powstanie kolejna część "MŁODYCH WILKÓW"?
32:56
Video thumbnail
Jakimowicz: Pasikowski kazał nam wypier...ać z castingu | PRZESŁUCHANIE
38:41
Video thumbnail
Jakimowicz: W Hiszpanii odwiedzałem Słowika w więzieniu (cz. 2/2)
36:15
Video thumbnail
Jakimowicz w Młodych Wilkach zagrał samego siebie (cz. 1/2)
34:18
Video thumbnail
Mafia lat 90-tych vs dzisiejsza przestępczość zorganizowana
23:28
Video thumbnail
Syn „Księdza”: Świadkowie koronni to marionetki w rękach prokuratury
20:53
Video thumbnail
Artur Ć.: Służby chciały zrobić ze mnie terrorystę
22:06
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Gdyby nie zabito Szaraka, to o Masie nikt by nie słyszał
24:08
Video thumbnail
Rafał S.: Przedłużali mi areszt na podstawie łusek z II wojny światowej
29:46
Video thumbnail
Koronny chciał 150 tys. za wycofanie zeznań. Publikujemy dowody
17:47
Video thumbnail
Dolores: Czekolinda przejęła po mnie agencję towarzyską
24:02
Video thumbnail
BONUS RPK: Dowodem w mojej sprawie jest piosenka
50:11
Video thumbnail
Szlachet o pieniądzach Pershinga i Masy. Tak przechodzili kontrole Urzędów Skarbowych
44:38
Video thumbnail
Żółty: To jest dziwna sytuacja, Masa sam przyznaje, że jest niewiarygodny
22:20
Video thumbnail
Rafał Jackiewicz: Wywieźli mnie do lasu z workiem na głowie
21:17
Video thumbnail
Ali, Parasol, Masa - jak ich postrzegali "Chłopcy z Pruszkowa"
29:41
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna o czułym punkcie Masy
17:42
Video thumbnail
Członek gangu Żaby obnaża patologie wymiaru sprawiedliwości i instytucji świadka koronnego
19:47
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Masa sam sobie strzelił w kolano
25:44
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Książki Masy? Nie czytajcie tych bzdur!
19:58
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Kiełbasę chcieli odpalić już w sobotę, ale przyjechał za wcześnie
17:29
Video thumbnail
Karramba: Od początku miałem styczność z przestępcami
13:44
Video thumbnail
Czy świadek koronny podżegał do zabójstwa? Były ochroniarz Masy przerywa milczenie
57:08
Video thumbnail
Niedokończone rozmowy: Jan Fabiańczyk ps. Majami i Piotr Z. ps. Cygan szczerze o pracy kryminalnego
30:16

Dodaj komentarz