Zatrzymanie | fot. ABW

W wyniku współpracy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Placówki Straży Granicznej w Warszawie został zatrzymany Nurmagomed M., obywatel Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego. Cudzoziemiec był powiązany z organizacjami o charakterze terrorystycznym oraz zaangażowany w udzielanie wsparcia logistycznego tego typu organizacjom.

Zatrzymany 30 stycznia. Czeczen był także członkiem rozpracowanej przez ABW w 2018 r. zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego, która wspierała organizacje terrorystyczne. Kooperował z Azamatem B., wydalonym z Polski w sierpniu 2018 r. na wniosek Szefa ABW.

Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nurmagomedowi M. odebrano ochronę uzupełniającą, którą posiadał w RP od 2009 r. oraz wpisano go do „Wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany”. Na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Warszawie został on osadzony na okres 3 miesięcy w Strzeżonym Ośrodku Straży Granicznej, gdzie oczekuje na deportację do kraju pochodzenia.

Przeczytaj również: