Jarosław S. ps. Masa

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo przeciwko Jarosławowi Ł. ps. Masa i innym. Na polecenie prokuratora zatrzymano 8 osób, którym przedstawiono zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przeprowadzeniu kilkunastu przeszukań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, w wyniku których zostało zatrzymanych 8 podejrzanych. Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, płatnej protekcji, wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób i inne.

Jak ustalili prokuratorzy przedmiotem czynów korupcyjnych były m.in. wyroby alkoholowe, środki anaboliczne i farmakologiczne, zegarki, pióra, produkty grzewcze.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec trzech podejrzanych: Zbigniewa G., Wojciecha Z. i Krzysztofa K., prokurator w dniu 11 kwietnia 2019 r. wystąpił z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie III Wydział Karny podzielił argumentację prokuratora iż zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny. W stosunku do Zbigniewa G., byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie IV Wydział Karny postanowieniem z  18 maja 2018 r. stosował uprzednio środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie miało ulec uchyleniu z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych.  Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z 30 maja 2018 roku obniżył kwotę poręczenia do 10 tysięcy złotych.  W związku ze złożeniem poręczenia majątkowego, Zbigniew G. 4 czerwca 2018 r. opuścił zakład karny.

W toku postępowania dowodowego uzyskano nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Zbigniewa G. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu przedstawionych jest obecnie dziewięć zarzutów.  Są to czyny polegające m. in. na przyjmowaniu korzyści majątkowych i obietnicy udzielenia korzyści majątkowych o wartości kilkuset tysięcy złotych.

W stosunku do Wojciecha Z., postanowieniem prokuratora z dnia 17 maja 2018 r. zostały uprzednio zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.  W toku postępowania dowodowego uzyskano następnie nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Wojciecha Z. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu zostały przedstawione cztery kolejne zarzuty.  Są to czyny polegające na płatnej protekcji oraz na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych.

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Jarosławowi Ł. ps. Masa przedstawił dotychczas szesnaście zarzutów. Jest on podejrzany o oszustwa kredytowe na szkodę banków, udzielanie korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób, składanie fałszywych zeznań, płatną protekcję, udaremnienie zaspokojenie swoich wierzycieli, przywłaszczenie pieniędzy, paserstwo towarów pochodzących z kradzieży, wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych z tytułu sfingowanych kolizji drogowych, zawiadomienia o przestępstwach nie popełnionych.

Wobec Jarosława Ł. od 18 maja 2018 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 16 podejrzanych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Przeczytaj również:

Video thumbnail
Psychologia zbrodni: Wpływ intuicji na przestępczość (Bogdan Lach) | ZŁOTE TAJEMNICE
47:51
Video thumbnail
Szlachet: Była szansa, żeby odbić Matysia | PRZESŁUCHANIE
33:00
Video thumbnail
Czy powstanie kolejna część "MŁODYCH WILKÓW"?
32:56
Video thumbnail
Jakimowicz: Pasikowski kazał nam wypier...ać z castingu | PRZESŁUCHANIE
38:41
Video thumbnail
Jakimowicz: W Hiszpanii odwiedzałem Słowika w więzieniu (cz. 2/2)
36:15
Video thumbnail
Jakimowicz w Młodych Wilkach zagrał samego siebie (cz. 1/2)
34:18
Video thumbnail
Mafia lat 90-tych vs dzisiejsza przestępczość zorganizowana
23:28
Video thumbnail
Syn „Księdza”: Świadkowie koronni to marionetki w rękach prokuratury
20:53
Video thumbnail
Artur Ć.: Służby chciały zrobić ze mnie terrorystę
22:06
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Gdyby nie zabito Szaraka, to o Masie nikt by nie słyszał
24:08
Video thumbnail
Rafał S.: Przedłużali mi areszt na podstawie łusek z II wojny światowej
29:46
Video thumbnail
Koronny chciał 150 tys. za wycofanie zeznań. Publikujemy dowody
17:47
Video thumbnail
Dolores: Czekolinda przejęła po mnie agencję towarzyską
24:02
Video thumbnail
BONUS RPK: Dowodem w mojej sprawie jest piosenka
50:11
Video thumbnail
Szlachet o pieniądzach Pershinga i Masy. Tak przechodzili kontrole Urzędów Skarbowych
44:38
Video thumbnail
Żółty: To jest dziwna sytuacja, Masa sam przyznaje, że jest niewiarygodny
22:20
Video thumbnail
Rafał Jackiewicz: Wywieźli mnie do lasu z workiem na głowie
21:17
Video thumbnail
Ali, Parasol, Masa - jak ich postrzegali "Chłopcy z Pruszkowa"
29:41
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna o czułym punkcie Masy
17:42
Video thumbnail
Członek gangu Żaby obnaża patologie wymiaru sprawiedliwości i instytucji świadka koronnego
19:47
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Masa sam sobie strzelił w kolano
25:44
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Książki Masy? Nie czytajcie tych bzdur!
19:58
Video thumbnail
Misiek z Nadarzyna: Kiełbasę chcieli odpalić już w sobotę, ale przyjechał za wcześnie
17:29
Video thumbnail
Karramba: Od początku miałem styczność z przestępcami
13:44
Video thumbnail
Czy świadek koronny podżegał do zabójstwa? Były ochroniarz Masy przerywa milczenie
57:08
Video thumbnail
Niedokończone rozmowy: Jan Fabiańczyk ps. Majami i Piotr Z. ps. Cygan szczerze o pracy kryminalnego
30:16

1 KOMENTARZ

  1. a taki był super gosc, no po prostu przykład uczciwości i cnót wszelkich. w dodatku pisarz i celebryta. teraz siedzi i jako były koronny jest skończony…
    prawie mi go żal.

Dodaj komentarz