Zatrzymany ginekolog | fot. Policja

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 26 pokrzywdzonych kobiet. 

Podejrzanemu zarzucono popełnienie łącznie dwudziestu sześciu czynów, których miał się dopuścić na przestrzeni 14 lat (w okresie od co najmniej 2004 do 2018 roku) na terenie 3 śląskich miast – Zabrza, Gliwic oraz Knurowa.

Materiał dowodowy oparty jest na zeznaniach świadków, opiniach biegłych, jak też zgromadzonej dokumentacji.

W toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia żadnego z ogłoszonych mu zarzutów, początkowo składał wyjaśnienia, natomiast w toku dwóch ostatnich przesłuchań odmówił składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego od 17 sierpnia 2018 r. do chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia grożących podejrzanemu środków kompensacyjnych na rzecz pokrzywdzonych, a także kosztów sądowych i opłat na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczono mienie na kwotę 140.000,00 złotych.

Postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Zabrzu.

Przeczytaj również: